วิธีการนำส่งข้อมูล

  • ส่งข้อมูลโดยบันทึกลง CD หรือ Thumb Drive ส่งที่ ครูมนัส สายแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
    • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • Facebook : www.facebook.com/kruthinkandan.net
    • Line ID : kruthinkandan

หมายเหตุ หลังจากมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนภายใน 3 วันทำการ