บุคลากรทางการศึกษาภาษาไทย

บุคลากรทางการศึกษาไทย ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 คน ประกอบด้วย...

 

 

ที่มา 

เรียบเรียง : มนัส สายแก้ว 

ปรับแต่ง :  สุมนา ธนภาษ

ถ่ายภาพ :  ฤทธิไกร เพียรอบวงค์

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง