กิจกรรมกีฬอำเภอเกาะสมุย

    โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกับ เทศบาลนครเกาะสมุย และกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุยในการจัดกิจกรรมกีฬาอำเภอ ปีการศึกษา 2557 ให้นักเรียนได้ร่วมระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาอำเภอเกาะสมุย 

   

bwd  Set 1/4  fwd