กิจกรรมไหว้ครู

    "การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

    โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกันจัดกิจกรรมการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนได้ร่วมลำลึกถึงพระคุณของคุณครู... .ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558

   

bwd  Set 1/3  fwd