กิจกรรมกีฬาคณะสีโรงเรียนเกาะสมุย ชุด 1

    โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรมกีฑา คณะสีโรงเรียนเกาะสมุย ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการทำงานร่วมกันของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเกาะสมุย 

   

bwd  Set 2/4  fwd

 เกี่ยวข้อง : กิจกรรมชุดที่ 1 | กิจกรรมชุดที่ 2