กิจกรรมกรีฑาคณะสี ปีการศึกษา 2559โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสภานักเรียน นักเรียน และชุมชนจัดกิจกรรมกรีฑาคณะสี ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเกาะสมุย

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

ประมวลภาพกิจกรรมและบรรยากาศการจัดงาน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เราชาวทะเลขาวขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วยครับ....

 

bwd  Set 1/2  fwd