กิจกรรมกรีฑานักเรียนและประชาชน อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเกาะสมุย โดยเทศบาลนครเกาะสมุยและกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย ร่วมกันจัดกิจกรรมกรีฑานักเรียนและประชาชน อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันด้านกีฬาระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาอำเภอเกาะสมุย 

 

   

bwd  Set 1/2  fwd

 

ประมวลภาพกิจกรรมและบรรยากาศการจัดงาน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เราชาวทะเลขาวขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วยครับ....

 

bwd  Set 1/2  fwd