ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและลู่วิ่ง

 

โรงเรียนเกาะสมุย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนว 1 อัตรา  สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-11 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น ณ ห้องบริหารงานบุคคล (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)