กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนเกาะสมุย ครบรอบ 63 ปี

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนเกาะสมุยครบรอบ 63 ปี ในวันที่ 25 พ.ค. 2559

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เราชาวทะเลขาวขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วยครับ....!!