กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

"การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกันจัดกิจกรรมการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียนได้ร่วมลำลึกถึงพระคุณของคุณครู...

 

   

bwd  Set 1/2  fwd

 

ประมวลภาพกิจกรรมและบรรยากาศการจัดงาน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เราชาวทะเลขาวขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วยครับ....

 

bwd  Set 1/2  fwd