Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

 ผอ. สพม.11 เยี่ยมชมโรงเรียนเกาะสมุย

    โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันต้อนรับ และรับฟังแนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนเกาะสมุย และให้คำแนะนำ ติชม เพื่อการพัฒนาโรงเรียนเกาะสมุย พัฒนานักเรียน และพัฒนาครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกาะสมุย ในวันที่ 2 ก.พ. 2559

   

 

  • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
  • Copyright © 2015. Kohsamui School.
  • Designed by ICT Team.