Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

  กิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ลูกทะเลขาว ครั้งที่ 2

    โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ลูกทะเลขาว ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เกิดการรับรู้จากทุกภาคส่วนและเข้าใจกิจกรรมของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเกาะสมุย ในวันที่ 12 ก.พ. 2559

   

 

    ประมวลภาพกิจกรรมและบรรยากาศการจัดงาน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เราชาวทะเลขาวขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วยครับ....

   

bwd  Set 1/4  fwd

  • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
  • Copyright © 2015. Kohsamui School.
  • Designed by ICT Team.