Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2558

    โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษากับนักเรียนระดับ ม.6 และ ม.3 และให้รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ณ โรงเรียนเกาะสมุย ในวันที่ 19 ก.พ. 2559

   

bwd  Set 1/2  fwd

 

    ประมวลภาพกิจกรรมและบรรยากาศการจัดงาน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ทุกคน เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมต่อไป และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วยครับ....

   

bwd  Set 1/3  fwd

  • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
  • Copyright © 2015. Kohsamui School.
  • Designed by ICT Team.