Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

  กิจกรรมกรีฑาคณะสีประจำปีการศึกษา 2559

        โรงเรียนเกาะสมุย โดยเทศบาลนครเกาะสมุยและกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย ร่วมกันจัดกิจกรรมกรีฑานักเรียนและประชาชน อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันด้านกีฬาระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาอำเภอเกาะสมุย 

   

bwd  Set 1/2  fwd

        ประมวลภาพกิจกรรมและบรรยากาศการจัดงาน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เราชาวทะเลขาวขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วยครับ....

bwd  Set 1/2  fwd

 

  • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
  • Copyright © 2015. Kohsamui School.
  • Designed by ICT Team.