Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันต้อนรับ และรับฟังแนวนโยบายของผู้อำนวยการเขต สพม.11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว...

Read more ...

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอเกาะสมุย กับคณะครูในอำเภอเกาะสมุยพร้อมแขกผู้มีเกียรติ...

Read more ...

โรงเรียนเกาะสมุย โดยคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมนำนักเรียนอยู่ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานีเรือสมุย กองทัพเรือ อ.เกาะสมุย...

Read more ...

  • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
  • Copyright © 2015. Kohsamui School.
  • Designed by ICT Team.