Get Adobe Flash player
เสด็จสู่สวรรคาลัย
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอยภายในโรงเรียน

:: ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย ::

  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 125 122 247 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 132 135 267 7
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 81 117 198 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 338 374 712 21
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 59 92 151 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 45 90 135 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 50 96 119 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 154 251 405 33
รวมทั้งหมด 492 625 1,117 33
 

Subcategories

  • โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
  • Copyright © 2015. Kohsamui School.
  • Designed by ICT Team.